παρασεξουαλισμός

παρασεξουαλισμός
ο
φαινόμενο που παρατηρείται σε ορισμένους μύκητες οι οποίοι δεν έχουν εγγενή αναπαραγωγή και κατά το οποίο η γενετική ανακατάταξη γίνεται κατά την μιτωτική και όχι κατά την μειωτική διαίρεση.
[ΕΤΥΜΟΛ. Νόθο αντιδάνειο συνθ., πρβλ. αγγλ. parasexuality < παρ(α)-* + σεξουαλισμός].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”